Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Prowadzenie ewidencji wyposażenia
Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
Prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami
Sporządzanie ewidencji dla celów podatku VAT
Sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
Sporządzanie deklaracji VAT
Sporządzenie wydruków ksiąg handlowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości
Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości
Sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników
Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi
Sporządzanie podstawowych ankiet do GUS

WSKAŻEMY NAJLEPSZĄ DROGĘ

Pomożemy Twojej firmie wybrać najlepsze rozwiązania, dzięki którym będą mogli Państwo w 100% skoncentrować się na prowadzonej działalności.

NASZA OFERTA

Książka przychodów i rozchodów

KPiR, ewidencje VAT, zeznania podatkowe, kontrola formalno-rachunkowa...

Księgi handlowe

Prowadzenie pełnych ksiąg handlowych, ewidencje, deklaracje, sprawozdania ...

Ryczałt ewidencjonowany 

Ewidencja przychodów, środków trwałych itp. Ewidencje i deklaracje VAT...

Kadry i płace 

Umowy, listy płac, PITy, dokumenty do ZUS i US, akta personalne, wynagrodzenia ...

Pozostałe usługi

Leasing, kredyty, dotacje, wsparcie przedsiębiorstw, PCC i wiele innych...