Kadry i płace

Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
Sporządzanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie innych umów (PIT-11, PIT-8C)
Sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS
Sporządzanie dokumentacji dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy
Administrowanie aktami personalnymi pracowników – w tym monitorowanie ważności badań lekarskich, szkoleń BHP, wykorzystania urlopów pracowniczych itd.
Kalkulowanie wynagrodzeń
Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
Sporządzanie i wysyłka deklaracji ZSU i PFRON

WSKAŻEMY NAJLEPSZĄ DROGĘ

Pomożemy Twojej firmie wybrać najlepsze rozwiązania, dzięki którym będą mogli Państwo w 100% skoncentrować się na prowadzonej działalności.

NASZA OFERTA

Książka przychodów i rozchodów

KPiR, ewidencje VAT, zeznania podatkowe, kontrola formalno-rachunkowa...

Księgi handlowe

Prowadzenie pełnych ksiąg handlowych, ewidencje, deklaracje, sprawozdania ...

Ryczałt ewidencjonowany 

Ewidencja przychodów, środków trwałych itp. Ewidencje i deklaracje VAT...

Kadry i płace 

Umowy, listy płac, PITy, dokumenty do ZUS i US, akta personalne, wynagrodzenia ...

Pozostałe usługi

Leasing, kredyty, dotacje, wsparcie przedsiębiorstw, PCC i wiele innych...